top of page

XBODY ТРЕНИРОВКА

  • 1
  • Манастирски ливади блок 87А

Описание на услугата

EMS е предизвикване на мускулна контракция с помощта на електрически импулси. Импулсите се генерират от устройство и се доставят чрез електроди до повърхността на кожата над мускулите. Те предизвикват свиване на мускулите, така че резултатът е подобен на действителното движение и редовни контракции на мускулите. EMS тренировките могат да се използват за стягане , оформяне на мускулите и горене на излишните мазнини. Това е наистина тренировката на 21 век.


Политика за анулиране

Резервирана тренировка не се заплаща, в случай, че бъде отказана чрез заличаването й от онлайн седмичния график не по-късно от 12 часа преди началния час на тренировката. В случай, че резервацията не бъде отказана в този срок, се генерира задължение и клиентът дължи заплащане на резервираната тренировка или се отнема една тренировка от Xbody клиентска карта, в случай, че клиентът разполага с такава! В случай, че клиент е закупил Xbody клиентска карта за определен брой посещения, но не я е ползвал изцяло или частично, след изтичане на един месец от закупуване на картата не следва да има финансови претенции за възстановяване на платената сума за съответната карта. В случай на предявена претенция за възстановяване на сума за платена Xbody клиентска карта през първия месец от нейното закупуване, то сумата, която следва да бъде върната на клиента, се изчислява по следния начин: - При платена, но неизползвана Xbody клиентска карта в пълен размер се възстановя цялата сума по картата; - При платена, но използвана частично Xbody клиентска карта се възстановява разликата от платената сума, намалена със сбора от използваните посещения, таксувани с цената за единично посещение, която е била към датата на самото посещение, ако такава сума следва да се дължи след направените преизчисления.


Данни за контакт

  • Манастирски Ливади, Sofia, Bulgaria


bottom of page