top of page

                         В условията на извънредна епидемична обстановка: 

  •  Тренировките се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. 

  •  Осигуряват се дезинфектант за ръце и препарати за дезинфекция на уредите.

  •  Осигурили сме при влизане в клуба посетителите да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце.

  •  Максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция,след всяка тренировка на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат.

  •  Има възможност за естествена вентилация на помещението.

  •  Посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат на тренировка.

  •  Осигурена е UV лампа за цялостна дезинфекция на цялото помещение.

bottom of page